Üftâde Hazretlerinin kitaplarını yazan yazar Mustafa Bahadıroğlu İstanbul, Bursa, Ankara Kütüphaneleri ve Üftâde Tekkesi’ndeki araştırmalarına rağmen bulunamamıştır. Kısaca bu eser kaybolmuştur.

        Vâkıât-ı Üftâde, Celvetiye Tarikatının ilk yazılı kaynağı olması hasebiyle, bu tarikat açısından önemli bir eserdir. Vâkıât, Aziz Mahmud Hüdâyı tarafından Arapça olarak kaleme alınmıştır. Hüdâyı, Hz. Üftâde’ye intisap ettiği ilk günden itibaren, 3 yıl boyunca hilâfet aldığı zamana kadar, şeyhinin her gün yaptığı sohbeti günü gününe ve tarih vererek yazmıştır.

   

        Bu arada Hüdayi, şeyhine rüyalarını anlatmış ve içinden çıkamadığı hususları kendisine sormuştur. Üftâde Hazretleri de bu rüyaların bir kısmını yorumlamış, müridinin sorularını cevaplamıştır. Böylece eserde, Celvetiye Tarikatı ile ilgili esas ve âdab seyrü sülük, ilâhi marifetler, vahdeti vucud, rüya tabirleri vb. gibi konular cildi Hacı Selimağa kütüphanesinde mevcuttur.

        Hz. Üftâde’nin 60 civarında şiir ve ilâhisini topladığı Divan adlı manzum eseri, ilk olarak Bursalı Mehmet Tahir Efendi’nin gayretleriyle tertip edilerek 1910 tarihinde Arapça harflerle İstanbul’da basılmıştır. “Celvetiyye’nin piri Hz. Üftâde ve Divanı” eski Yıldırım vaizlerinden Mustafa Bahadıroğlu yazmıştır.

 

 

 
 
 
   
© 2005 İnkasoft